Nasze kredo.

Wszystkich naszych Klientów obsługujemy tak, jak sami chcemy być obsłużeni.
Stawiamy na uczciwość i transparentność wobec naszych usługobiorców

Nasze kredo.

Wszystkich naszych Klientów obsługujemy tak, jak sami chcemy być obsłużeni.

Stawiamy na uczciwość i transparentność wobec naszych usługobiorców

Działamy na umowach otwartych jak również na umowach z klauzulą wyłączności, co pozwala nam w 100% zaangażować się w proces sprzedaży nieruchomości naszych Klientów.

nasze biuro działa na zasadzie obsługi„na zlecenie”czyli działamy na rzecz i pobieramy wynagrodzenie od strony, która zleca nam usługę.
w związku z tym unikamy konfliktu interesów, który mógłby pojawić się przy obsłudze obydwóch stron na raz przy jednej transakcji.
Tym samym, nie uzależniamy prezentacji nieruchomości naszego Klienta Sprzedającego od podpisania umowy z poszukującym.

Także przy zleceniu nam poszukiwania i kupna nieruchomości, działając na rzecz naszego Klienta Kupującego nie skupiamy się wyłącznie na ofertach naszego biura – chcemy aby nasz Klient kupił jak najkorzystniej.
Takie podejście ułatwia nam współpracę z innymi biurami, przyspiesza proces finalizacji transakcji, a przede wszystkim budujezaufanienaszych Klientów (zarówno Sprzedających jak i Kupujących z nami).